Woordassociatiestudie

Welkom bij deze studie over woordassociaties!

Gemiddeld kent een volwassen individu zo'n 40.000 woorden. De KU Leuven werkt samen met een internationale groep taalonderzoekers om dit mentale woordenboek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarom vragen we jouw hulp.

In deze eenvoudige en korte studie (5 minuten) gaan we op zoek naar de belangrijkste associaties voor een reeks van 18 woorden. Voor elk woord vragen we om de drie belangrijkste associaties op te schrijven die dit woord oproept. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen, ongeacht leeftijd of opleiding. Bedankt voor jouw medewerking, en veel plezier!

Dr. Simon De Deyne en Prof. Gert Storms, Universiteit Leuven